نگاهی کوتاه به شرکت

شرکت دنافرازصنعت در سال 1378 تأسيس و فعاليت خود را در زمينه توليد قطعات برقی خودرو شروع نمود، که در اين رابطه بصورت خاص در زمينه توليد دسته سيم های خودروهای سبک و سنگين طرف قراردادشرکت های خودروسازی و تامين قطعات خودرو مي باشد
بیشتر....

شرکت دنافرازصنعت در سال 1382 موفق به اخذ گواهينامه ISO 9001-2000 در اين زمينه و در ادامه در سال 1383 موفق به اخذ گواهينامه ISO TS 16949:2002 از شرکت TUV NORD گرديد.
بیشتر...

محصولات

مجموعه آنتن

وایرست چراغ

بلندگو

دسته سیم

قطعات برقی خودرو

کابل باتری